Tema "Ikaros"

Ett av mina äldsta teman. Förmodligen och förhoppningsvis livslångt.

XMed piltrad.jpg

"...med pilträd"
Collage

XChallenger.jpg

"...Challenger"
Collage

XFranska luftskepp.jpg

"...Franska luftskepp"
Collage

XHan ar (Pagan Poetry).jpg

"...han är (Pagan Poetry)"
Collage

XHar blifvit.jpg

"...har blifvit"
Collage

XForbindelser.jpg

"...förbindelser"
Collage

 

XHvilar.jpg

"...hvilar"
Collage